Концепція та місія

Наша продукція призначена для систем, де основою і рушійною силою є вода, яка приносить людям
комфорт, здоров’я і благополуччя. Тому наш девіз: “WATER E-MOTION”. Вдома, у офісі, на підприємстві
– всюди, де є вода, всюди, де вона нагрівається або охолоджується, є продукція GIACOMINI.

Концепція та місія

divisione materie plastiche

У майбутньому будинки все менше будуть відігравати роль «даху над головою» і все більше
ставатимуть місцями, важливими для нашого здоров’я, особистих і професійних взаємин,
благополуччя нашого і нашої планети.

Таким чином, вони стануть чимось більшим, ніж просто будівлі. З’являтиметься усе більше 
приміщень, де світло, тепло і вода будуть використовуватися раціональніше та
відповідальніше.

Mи вбачаємо свою місію в тому, щоб стати провідною компанією з виробництва компонентів і систем,
що використовують воду для опалення та кондиціювання приміщень, систем, що служать для
управління витратою тепла і води, і використовують воду для гасіння пожеж. І все це з
мінімальним енергоспоживанням.

У майбутньому будинки все менше будуть відігравати роль «даху над головою» і все більше ставатимуть
місцями, важливими для нашого здоров’я, особистих і професійних взаємин, благополуччя нашого і нашої
планети.

Наша стратегія

Наша стратегія ґрунтується на чотирьох положеннях:

Модель організації, управління і контролю та етичний кодекс

Етичний кодекс є визначенням корпоративних цінностей і формулює права, обов’язки і
відповідальність всіх, хто представляє компанію Giacomini у будь-якій ролі: директори, аудитори,
консультанти, агенти, торгові партнери, тобто все ті, хто співпрацює з компанією, незалежно від
характеру даного співробітництва.

Даний Кодекс є невід’ємною частиною «Моделі організації, управління і контролю», передбаченої ст.
6 зак. постанови 231/2001 в області «Адміністративної відповідальності юридичних осіб»,
прийнятої на засіданні Адміністративної Ради від 16.10.2012: «Модель 231» – це сукупність
принципів, процедур і розпоряджень, які впливають на внутрішню роботу компанії і на способи,
якими вона взаємодіє із зовнішнім світом.

Однією з причин, що спонукали компанію в березні 2012 запустити проект прийняття організаційної
моделі, стало бажання прийняти у компанії організаційну модель, яка б дозволила працювати в
гармонії з існуючими нормативами. Була поставлена ​​амбітна мета поліпшити і зробити
зрозумілішими, прозорішими та прийнятнішими найважливіші процеси прийняття рішень у
компанії.

“Ми хочемо, щоб постійне застосування принципів, що містяться в даному етичному кодексі, стало
конкретним зобов’язанням для всіх тих, хто працює в компанії Giacomini, сподіваючись на те, що такий
важливий крок призведе до поліпшення, що дозволить компанії і, відповідно, усім нам, дивитися в
майбутнє з надією. “(Елія Філіберті – Президент).